Fejlődés, azaz a psziché alakulása

fejlődés

A modern pszichológia a tudományok elágazó rendszerének része. A pszichológia egyik vezető fogalma a fejlődés. Ezt egy fő pszichológiai kategóriaként definiálják, ami magába foglalja az idővel történő változást, valamint a mentális folyamatok és az emberi viselkedés különböző konverzióit.

Két formája létezik: az ontogenezis és filogenezis. Az ontogenezis az emberi fejlődés egyéni útján, a születéstől a halálig bekövetkező változásokat vizsgálja. A filogenezis magába foglalja az evolúció sajátosságait az ember történelmi útján, a kezdetektől a modern időkig.

A szóban forgó folyamat három területen zajlik: fizikai (a külső és belső fiziológiai és motoros szféra változásai és alakulása), kognitív (a mentális szféra változása és alakulása), valamint pszichoszociális (a személyes szférák és a társadalmi kapcsolatok rendszerének változása és átalakulása). Ezek egymással szorosan összekapcsolódnak, a különböző életkorokban pedig kiegészítik egymást és a normál vagy az eltérő jellegű fejlődés mutatói.